sacred games memes

आजी आणि भोपळा गोष्टी मधली आजी आहे हि आणि हि जेव्हा सगळी जंगल पार करून मुलीकडे येती तेव्हा मुलगी म्हणती कि मुझे लागा कि तुम …मर गई होगी .